Změny týkající se akciových společností

Pokud se nechcete prokousávat tímto článkem, rádi vám pomůžeme!

Kontaktujte nás

 

Akciová společnost podle § 7 odst. 2 ZOK má povinnost uveřejňovat údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách a další údaje stanovené ZOK na vlastních internetových stránkách. Zákon nestanoví lhůtu, do kdy by internetové stránky akciové společnosti měly být v provozu, podmiňuje však některé procesy uvnitř akciové společnosti uveřejněním informací na internetových stránkách. Zřídí-li si internetové stránky společnost s ručením omezeným, pak se i na ni vztahuje obdobně  § 7  odst. 2 ZOK.
Jedná se například tyto povinnosti:

  • o povinnost upravenou § 406 ZOK, podle které má svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.;
  • Povinnost umístit na internetové stránky případný protinávrh akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.;
  • Povinnost uveřejnit existenci koncernu.;
O zveřejnění účetní závěrky nebo hlavních údajů z ní určené stanovami ve lhůtě pro svolání valné hromady a alespoň po dobu 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, a to za podmínek uvedených v § 436 ZOK.

 

Kontaktujte nás