Rekodifikace 2014

Semináře, přizpůsobení smluvních vztahů, změny stanov, 240 změn!

Kontaktujte nás

 

S účinností od 1. ledna 2014 došlo k rekodifikaci soukromého práva v České republice. Dosavadní Občanský a Obchodní zákoník byl nahrazen novým Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a Zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

 

S příchodem nového Občanského zákoníku došlo ke změně a zrušení více jak 240 právních předpisů.
V rámci našich právních služeb Vám rádi pomůžeme přizpůsobit dosavadní smluvní vztahy, stanovy či společenské smlouvy novým právním předpisům.

změny u družstev změny spol. s r.o. změny akciových spol. změny smluv změny společenstev vlastníků

 

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva provádíme již od jara 2013 školení v novém Občanském zákoníku pro právnické osoby, obce, kraje.
Seznamujeme veřejnost s novými právními předpisy:

  • Občanský zákoník
  • Zákon o obchodních korporacích
  • Zákon o zvláštních řízeních soudních
  • Zákon o službách
  • Zákon o mezinárodním právu soukromém
  • Rejstříkový zákon
  • Novela insolvenčního zákona

Každý z účastníků semináře obdrží podrobnou prezentaci k dané právní problematice. Účastníci semináře tak získají praktický přehled a jsou poučeni o rozsahu nových právních předpisů a nutnosti provést ve své agendě příslušné kroky ke změnám, a to i v souladu s přechodnými ustanoveními těchto nových právních předpisů.


Máte-li zájem o uspořádání semináře o nových právních předpisech,

 

Kontaktujte nás