Vi tilbyr tjenester innenfor områdene:

Europeiske menneskerettigheter

Kontraktsrett

Konkurranserett

Entreprise – og anbudsrett

Konkursrett

Arbeidsrett

Fast eiendoms rettsforhold

Bolig - og husleierett

Familierett

Personvern

Varemerkerett

Prosedyre