Náš tým

...

Mgr. Hana Kuncová

Vzdělání: Střední ekonomická škola v Praze, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Advokátka od roku 2001 s generální praxí, s důrazem na obchodní, pracovní, občanské, spotřebitelské a rodinné právo a soudní agendu. Koncipientská praxe v Advokátní kanceláři Kříž a Bělina v letech 1998 až 2001. Vlastní advokátní kancelář od roku 2002. Lektorka pro laickou i odbornou veřejnost a odborný poradce pro některá měsíční periodika v oblasti práva. Mluví německy a anglicky. V oblasti obchodního, pracovního a rodinného práva úzce spolupracuje s advokáty v Německu, Polsku a na Slovensku. Od roku 2018 členka Unie rodinných advokátů a od roku 2006 členka Asociace nezávislých evropských advokátů (AIEL).


Mgr. Dora Boková

Vzdělání: Gymnázium v Praze, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Advokátka od roku 2009 s generální praxí, s důrazem na obchodní, pracovní, občanské, rodinné právo a soudní agendu. Koncipientská praxe v Advokátní kanceláři Mgr. Hana Kuncová. Poskytuje právní služby týkající se stížností k Evropskému soudu pro lidská práva. Mluví německy, anglicky a norsky. V oblasti obchodního, pracovního a rodinného práva úzce spolupracuje s advokáty v Norsku.

...
...

Mgr. Bc. Alena Kolorosová

Vzdělání: Gymnázium v Táboře, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Absolvovala mezinárodní studijní pobyt na Universidad Santiago de Compostela ve Španělsku se zaměřením na mezinárodní a evropské právo. V roce 2012-2013 právník na Ministerstvu zdravotnictví ČR, a to na odboru vzdělávání a vědy, oddělení nelékařských zdravotnických povolání. Právník v Občanském sdružení spotřebitelů TEST. Koncipientská praxe v advokátní kanceláři EX LEGE, s.r.o. a od listopadu 2013 v Advokátní kanceláři Mgr. Hana Kuncová. Advokátka od roku 2017 s generální praxí, s důrazem na obchodní, pracovní, občanské, rodinné právo, zdravotní, spotřebitelské právo a soudní agenda. Mluví německy, anglicky a španělsky.


Mgr. et Mgr. Eva Tomášová

Vzdělání: Gymnázium v Opavě, Policejní akademie ČR, Bezpečnostně právní fakulta, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

V roce 2010 absolvovala Policejní akademii ČR, Bezpečnostně právní fakultu a v roce 2013 absolvovala PF UK. V roce 2012 absolvovala odbornou praxi na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 8. V letech 2013 a 2014 pracovala jako tajemnice náměstka ministra zemědělství pro úsek lesního hospodářství a od listopadu 2014 vykonávala koncipientskou praxi v Advokátní kanceláři Mgr. Hana Kuncová. Absolvovala advokátní zkoušky v roce 2017. Generální praxe se zaměřením na obchodní, občanské, pracovní, rodinné právo a soudní agendu, především vymáhání pohledávek. Mluví anglicky.

...