Odměna za právní služby


Právní poradenství a služby poskytujeme především v rámci hodinové sazby v závislosti na typu a obtížnosti poskytované právní služby. Rovněž je možné sjednat si i paušální odměnu, která je stanovena předem a zahrnuje předem stanovený časový rozsah. Další možnost sjednání odměny je odměna podle provedených právních úkonů, která je sjednána dle advokátního tarifu (viz. vyhl. MS ČR č. 177/1996 Sb.). Tento typ sjednané odměny navrhujeme v případech, kde se vede soudní řízení. Po pravomocném skončení soudního řízení a dle rozhodnutí soudu o nákladech řízení a přísudku (odměna advokáta), provádíme zúčtování soudem přiznané odměny mezi naší kanceláří a klientem, a to tak, aby klient získal zpět jako náhradu své uhrazené prostředky za poskytnuté právní služby od okamžiku zahájeného soudního řízení.

Klient každý měsíc obdrží vyúčtování poskytnutých právních služeb s podrobným přehledem času, který byl stráven na jeho případu nebo přehledem provedených právních jednání, pokud byla sjednána odměna podle provedeného právního jednání.

Ke sjednané odměna je vždy připočteno zákonné DPH.

Potřebujete ověřený podpis nebo autorizovanou konverzi?


Ověřování podpisů: odměna advokáta: 30,-- Kč + DPH za podpis
Konverze dokumentů: odměna advokáta: 30,-- Kč + DPH za  každou započatou stranu konvertovaného dokumentu

Kontaktujte nás na tel. +420 603 154 805; +420 241 402 235, e-mailu sekretariat@hk-advokat.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře