Jsme na Vaší straně. Spolu to vyřešíme. Vaše RODINNÁ ADVOKÁTKA.

Můj příběh

Vzpomínáte si na zlaté časy první republiky? Kdy rodina byl téměř svatý pojem, gentlemanské dohody nebyly jen klišé, rodiny měly své rodinné lékaře i právníky?

Spolupráce v té době fungovala na zcela jiné úrovni, a to právě pro její osobní nastavení.

Totéž nabízí naše advokátní kancelář. Jsem tu pro vás, ať už řešíte majetek, rozvod nebo obchodní záležitosti. Už nikdy nemusíte přemýšlet, na koho se obrátit a znovu zasvěcovat další právníky do své situace.

Hana Kuncová

Jsem Hana Kuncová, advokátka s více jak 20letou generální praxí s hlavním důrazem na rodinné, občanské, obchodní, pracovní a spotřebitelské právo. Své klienty zastupuji i v soudních řízeních.

Jsem připravena provést Vás potížemi, které Vám zkomplikovaly život. Být na Vaší straně a obrátit současnou situaci v maximálně pozitivní.

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Koncipientskou praxi jsem absolvovala v AK Kříž a Bělina.

Hovořím plynně německy a anglicky.

Sama jsem prošla řadou nelehkých životních situací, které formovaly můj pohled na svět. I proto ke spolupráci se svými klienty přistupuji velmi osobně. Uvědomuji si, že situace ve které se na mě obracíte je téměř vždy náročná a proto, abyste ji zvládli co nejsnáze potřebujete nejen znalosti zkušeného advokáta, ale také přístup, který vám dodá sebevědomý pohled na problém.

Své klienty vedu trpělivě, takticky a určitým psychologickým přístupem.

Vzhledem k širokému záběru mé advokátní praxe se na mě můžete obrátit s jakýmkoliv osobním problémem ve Vašem životě.

Jsem VAŠE RODINNÁ ADVOKÁTKA.
Mgr. Hana Kuncová
Podpis

Co pro Vás mohu udělat

Rodinné právo

Potřebujete upravit rodinné poměry? Plánujete rozvod nebo rozchod a nevíte si rady s nastavením péče o dítě a vypořádáním majetku? Obraťte se na mě a spolu to vyřešíme. Co pro Vás mohu udělat:

 • zastupování v opatrovnickém (péče, výživa, styk, určení a popření otcovství) a rozvodovém řízení
 • zastupování v soudním řízení o zúžení a vypořádání společného jmění manželů
 • výživné na manžela, výživné pro neprovdanou matku, výživné pro rozvedeného manžela
 • osvojení nezletilého/ zletilého
 • schvalování právního jednání za nezletilé (darování, prodeje, zástavy, apod.)
 • schvalování právního jednání za jednoho z rodičů (změna školy, nástup do základní školy, nástup na víceleté gymnázium, změna bydliště, změna lékaře, souhlas s očkováním)

Tým

Mgr. Hana Kuncová

Hana Kuncová

Vzdělání: Střední ekonomická škola v Praze, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Advokátka s více než 20 letou praxí a zároveň mediátorka. Zaměřuje se na rodinné, obchodní, pracovní, spotřebitelské právo a soudní agendu. Koncipientskou praxi absolvovala v AK Kříž a Bělina. Vlastní advokátní kancelář provozuje od roku 2002. Lektorka pro laickou i odbornou veřejnost a odborný poradce pro některá měsíční periodika v oblasti práva. V oblasti obchodního, pracovního a rodinného práva úzce spolupracuje s advokáty v Německu, Polsku a na Slovensku. Od roku 2018 členka Unie rodinných advokátů a od roku 2006 členka Asociace nezávislých evropských advokátů (AIEL). Hovoří německy a anglicky.

Mgr. Dora Boková

Dora Boková

Vzdělání: Gymnázium v Praze, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Mediátorka a advokátka s 15 letou generální praxí, s důrazem na obchodní, pracovní, občanské, rodinné právo a soudní agendu. Koncipientská praxe v Advokátní kanceláři Mgr. Hana Kuncová. Poskytuje právní služby týkající se stížností k Evropskému soudu pro lidská práva. Mluví anglicky, norsky a německy. V oblasti obchodního, pracovního a rodinného práva úzce spolupracuje s advokáty v Norsku.

Mgr. Bc. Alena Kolorosová

Alena Kolorosová

Vzdělání: Gymnázium v Táboře, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Absolvovala mezinárodní studijní pobyt na Universidad Santiago de Compostela ve Španělsku se zaměřením na mezinárodní a evropské právo. V roce 2012-2013 právník na Ministerstvu zdravotnictví ČR, a to na odboru vzdělávání a vědy, oddělení nelékařských zdravotnických povolání. Právník v Občanském sdružení spotřebitelů TEST. Koncipientská praxe v advokátní kanceláři EX LEGE, s.r.o. a od listopadu 2013 v Advokátní kanceláři Mgr. Hana Kuncová. Advokátka od roku 2017 s generální praxí, s důrazem na obchodní, pracovní, občanské, rodinné právo, zdravotní, spotřebitelské právo a soudní agenda. Mluví anglicky, španělsky a německy.

Mgr. et Mgr. Eva Tomášová

Eva Tomášová

Vzdělání: Gymnázium v Opavě, Policejní akademie ČR, Bezpečnostně právní fakulta, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

V roce 2010 absolvovala Policejní akademii ČR, Bezpečnostně právní fakultu a v roce 2013 absolvovala PF UK. V roce 2012 absolvovala odbornou praxi na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 8. V letech 2013 a 2014 pracovala jako tajemnice náměstka ministra zemědělství pro úsek lesního hospodářství a od listopadu 2014 vykonávala koncipientskou praxi v Advokátní kanceláři Mgr. Hana Kuncová. V roce 2017 absolvovala advokátní zkoušky a je zapsanou advokátkou a zároveň zapsanou mediátorkou. Generální praxe se zaměřením na obchodní, občanské, pracovní, rodinné právo a soudní agendu, především vymáhání pohledávek. Mluví anglicky.

LEKTORSTVÍ

Hledáte kvalitní školení v oblasti práva? Lektorství se věnujeme více jak 11 let.

Školíme soukromé organizace, veřejnou správu, OSPODy, obce a kraje, a to v oblasti:

 • pracovního práva
 • vymáhání pohledávek
 • insolvenčního práva
 • občanského zákoníku
 • rodinného práva
 • procesních předpisů ve věci péče soudu o nezletilé
 • spotřebitelského práva

Každý posluchač školení obdrží ke školení podrobnou prezentaci k danému tématu přednášky a na vyžádání objednatele školení je možné připravit závěrečný test pro posluchače k ověření jejich poznatků z přednášky.

Doporučená doba školení: 5 hodin v jednom dni. Školíme i mimo hl. m. Prahu.

Mediace

Řešíte spor ve kterém se Vám nedaří pohnout se z místa? Rádi byste situaci konečně urovnali a našli z ní cestu ven a předešli tak soudnímu sporu?

Obraťte se na naše zkušené mediátorky!