Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová

Advokátní kancelář Mgr. Hany Kuncové byla založena v září 2002 a klientům naší kanceláře poskytujeme komplexní právní služby dle českého i mezinárodního práva – více o nás v sekci služby.

Nově jsme nyní členem Unie rodinných advokátů.

Unie rodinných advokátů

Naše reference?

Úzce spolupracujeme se soukromými exekutory, notáři, soudními tlumočníky a znalci, daňovými poradci a geodety.

Více >

Zakládáte společnost?

Zastupování právnických osob: společností s.r.o., a.s., k. s., v. o. s., družstev, sociálních a bytových, přeměny obchodních společností a družstev...

Více >

Máte zaměstnance?

Pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, pracovní řády, zastupování klientů před soudy ve věcech souvisejících s pracovním právem...

Více >

Rekodifikace 2014

Školení v nových právních předpisech

S účinností od 1. ledna 2014 došlo k rekodifikaci soukromého práva v České republice. Dosavadní Občanský a Obchodní zákoník byl nahrazen...

Více >

Vlastníte byt? Jste členem bytového družstva?

Družstevní nájem, nájemní právo, problematika SVJ – bytové spoluvlastnictví, smlouvy o výstavbě, žaloby o neplatnost výpovědi z nájmu, žaloby o vyklizení, přechodná ustanovení 2013/2014....

Více >