Změny týkající se společností s ručením omezeným

Pokud se nechcete prokousávat tímto článkem, rádi vám pomůžeme!

Kontaktujte nás

 

Zásadně se mění podmínka založení společnosti spočívající ve výši základního kapitálu – od 1.1.2014 postačí vklad ve výši 1 Kč – společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou je možné stanovit vklad vyšší. V případě nepeněžitého vkladu není třeba ustanovení znalce soudem, postačí, že jde o soudního znalce, kterého vyberou buď zakladatelé nebo jednatel společnosti.

Zákon nově umožňuje, aby jeden společník vlastnil i více podílů, a zavádí různé druhy podílů lišící se podle práv a povinností – toto je možné upravit ve společenské smlouvě. Podíl je možné i rozdělit, ale pouze tak, aby byla zachována nejnižší výše vkladu dle zákona nebo dle smlouvy.
Společenská smlouva může určit, že podíl společníka, jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna, je představován kmenovým listem – tedy určitým druhem cenného papíru. Společnost může nabýt svůj vlastní podíl, ovšem pokud nabude všechny podíly, do tří měsíců má povinnost převést buď celý podíl nebo alespoň jeho část na třetí osobu.

Pokud má společnost internetové stránky, průběžně uveřejňuje údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách a další údaje, které je společnost dle zákona povinna uveřejňovat.
V ostatním se společností s ručením omezeným týkají obecná ustanovení ohledně obchodních korporací, což souvisí i s povinností upravit stanovy a společenskou smlouvu v souladu s donucovacími ustanoveními ZOK do konce června 2014.

 

 

Kontaktujte nás