Lektorská činnost – školení v oblasti práva


Mgr. Hana Kuncová od roku 2013 poskytuje školení v oblasti práva, a to jak pro soukromé organizace, tak i pro veřejnou správu, obce a kraje, a to v oblasti:

  • pracovního práva
  • vymáhání pohledávek
  • insolvenčního práva
  • občanského zákoníku
  • rodinného práva
  • procesních předpisů ve věci péče soudu o nezletilé
  • spotřebitelského práva

Každý posluchač školení obdrží ke školení podrobnou prezentaci k danému tématu přednášky a na vyžádání objednatele školení je možné připravit závěrečný test pro posluchače k ověření jejich poznatků z přednášky.

Doporučená doba školení: 5 hodin v jednom dni. Školíme i mimo hl. m. Prahu.

Naše reference

1

Přednášková činnost pro Severskou obchodní komoru

2

Přednášková činnost pro Verlag Dashöfer nakladatelství, spol. s r.o.

3

Přednášková činnost pro Svaz průmyslu a obchodu

4

Přednášková činnost pro NOVEKO 96 spol. s r.o. (pořadatel seminářů pro obce a kraje)

5

Přednášková činnost pro Kraj Vysočina a Kraj Jihočeský

6

Přednášková činnost pro Okresní hospodářskou komoru v Litoměřicích a v Chomutově

7

Přednášková činnost pro Ústav práva a právní vědy, o.p.s.

8
9

Přednášková činnost pro Českou vědeckotechnickou společnost spojů

10

Přednášková činnost pro Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.

11

Přednášková činnost pro Svaz zakládání a údržby zeleně

12

Přednášková činnost pro Profesní společenství autoškol ČR

13

Přednášková činnost pro Ottima s.r.o.

14

Přednášková činnost pro ACCON human resources management, s.r.o.